OKOLNA IZLETIŠTA; PEŠAČKE STAZE; VIDIKOVCI

OKOLNA IZLETIŠTA; PEŠAČKE STAZE; VIDIKOVCI

ZNAMENITOSTI:

• Hostel “Trajan” Donji Milanovac nalazi se u samom centru Donjeg Milanovca u neposrednoj blizini autobuske stanice i gradske plaže na reci Dunav. Od znamenitosti u centralnoj gradskoj zoni varoši smeštena je crkva Sv. Nikole podignuta 1840 godine zahvaljujući kapetan Miši Anastasijeviću. Crkva je zaštićena u I stepenu. Poseduje jevanđelje sa emajliranim okovom, srebrni prstojni krst, manje jevanđelje, srebrni putir i četiri vredne ikone koje potiču iz XVIII i XIX veka.
U Kapetan Mišinom zdanju koji je preko puta objekta hostela nalazi se Zavičajni muzej kompleksnog tipa.
U njemu su sabrane zbirke: arheološka, etnološka, istorijska, prirodnjačka i umetnička. Ove izložbene
postavke uz video proekcije pružaju posetiocima neposredan uvid u bogato istorijsko nasleđe ovog lokaliteta Istočne Srbije. Pored navedenih postoje još i niz drugih specifičnih znemenitosti koji plene pažnju turista koji pohode ove krajeve.

IZLETIŠTA :

• Arheološki lokalitet Lepenski vir sa izuzetno povoljnom mikro lokacijom u Gospođinom viru trajao je od 5800 – 4300 p.n.e. u okviru devet sukcesivno podignutih naselja sa planski građenim kućištima, grobovima, svetilištima i umetnički obrađenim predmetima jedinstvenog likovnog izraza.
• Najveća turistička pećina u Srbiji, Rajkova pećina, smeštena je na svega 20 km od Donjeg Milanovca u izvorištu malog Peka, kraj jezera Veliki zaton u mešovitoj šumi bukve, javora i hrasta. Bogatstvo pećinskog nakita čine je podjednako interesantnom kako za speologe, tako i za turiste.
• Valja Prerast, prirodni kameni most pod zaštitom države predstavlja spomenik prirode od izuzetnog značaja. Zaštićena prerast nalazi se na oko 25 km od Donjeg Milanovca. Od regionalnog puta pešačka staza je dugačka 1300 m. Impozantna visina prerasta od gornje ivice luka iznosi 44,8 m što je čini najvišom u Srbiji a širina njenog otvora pri dnu u visini rečnog korita je 9,7 m . Zaštićeni prostor prerasti obuhvata i potočnu Sašku reku koja ispod nje prolazi. Zajedno čine atraktivan i veoma značajan turistički ambijetalni proctor.
• Beli Izvorac predstavlja spomenik prirode od izuzetnog značaja. Bigrenu akumulaciju Beli izvorac čine više vodopada koje obrazuju bigrene akumulacije jezerca prečnika 10 m. i dubine 2-3 m. Veliki vodopad je visine 16 m., dok slapovi manjih vodopada dostižu visinu 5m.

PEŠAČKE STAZE (VIDIKOVCI) :

• Ploče (vidikovac)/ 2,8 km., prosečan nagib 20%, srednje teška staza.
• Mali Šrtbac (vidikovac)/ 7,1 km., prosečan nagib 20%, srednje teška staza.
• Veliki Štrbac (vidikovac)/ 7,6 km., prosečan nagib 15% srednje teška staza.
• Kovilovo (vidikovac)/ 1,2 km., prosečan nagib 3% laka staza.
• Greben (vidikovac)/ 2,4 km., prosečan nagib 5% laka staza.
• Gradišnica (vidikovac)/ 1,7 km., prosečan nagib 15% srednje teška staza.
• Zlatno jezero/ 4,3 km., prosečan nagib 2,4% laka staza.
• Bosman Sokolovac / 10 km., prosečan nagib 15% srednje teška staza.


Slike